Les parties en cours de zukchess (15)
Eq:Les Quebecois-Nous :
lebelgicai.(29J)(0J2H)
zukchess(30J)(58.Te4g4)
Eq:Les diplomates-Les Quebecois :
fafamanga(18J)(0J13H)
zukchess(16J)(28.Ce2c3)
Eq:Les Quebecois-Les Rebelles :
zukchess(29J)(0J0H)
plaisance(30J)(22...Fd6e7)
Eq:Les Quebecois-Les Rebelles :
zukchess(24J)(0J0H)
plaisance(30J)(21.Ce5xc6)
Eq:Les Quebecois-O fou d hello :
danivarl(24J)(0J2H)
zukchess(19J)(21.Ch5g3)
Eq:Les Quebecois-O fou d hello :
danivarl(25J)(0J2H)
zukchess(20J)(21...Cg4xh6)
Eq:Les Quebecois-Mission Impossible :
apage(29J)(0J1H)
zukchess(24J)(15.e5)
Eq:Les Quebecois-Mission Impossible :
apage(29J)(0J1H)
zukchess(22J)(14...Da5e5)
Eq:Les Quebecois-Les Seigneurs de l Atlantide :
chronik(16J)(0J13H)
zukchess(18J)(6.Cg1f3)
Eq:Les Quebecois-Les Seigneurs de l Atlantide :
chronik(17J)(0J13H)
zukchess(17J)(6...d6)
Eq:Les Quebecois-Vikings :
ghostdog(26J)(0J1H)
zukchess(21J)(10.f4)
Eq:Les Quebecois-Vikings :
ghostdog(28J)(0J1H)
zukchess(21J)(10...f6)
Défi( 5J+36H/c 30J Max )
zukchess(9J)(0J1H)
samjf(13J)(6.exd5)
Défi( 5J+36H/c 30J Max )
zukchess(6J)(0J1H)
patau(6J)(1...e5)
Tournoi n°19596
holyhour(2J)(7J14H)
zukchess(24J)(26...Cg4h6)