TournoiRebelles1B
ELO
1
2
3
4
POINTS
SB
PERF
2620
4.5
11.25
2560
2520
3
7.5
2400
2470
3
7.5
2417
2110
1.5
5.25
2344