Parties en cours
Tournoi n°24058
wenoketo(10J)(14.Cb3xc5)
jlr(1J)(24J18H)
Tournoi n°24058
jlr(10J)(45...Td2a2)
hermite(10J)(31J7H)
Tournoi n°24058
panchoa(10J)(48.Dc6e8)
jlr(10J)(20J3H)
Tournoi n°24058
jlr(9J)(32...Dg2c2)
lamagouill.(10J)(30J20H)
Tournoi n°24058
wenoketo(10J)(38.x)
panchoa(10J)(29J10H)
Tournoi n°24058
lamagouill.(10J)(43.x)
panchoa(10J)(25J3H)