Parties en cours
Tournoi n°22595
wenoketo(28J)(1J12H)
lancien57(30J)(56.Ca4c5)
Tournoi n°22595
wenoketo(32J)(57.x)
joel(32J)(8J14H)