Parties en cours
Tournoi n°21757
wenoketo(18J)(10...b5)
bastian75(6J)(8J14H)
Tournoi n°21757
bastian75(6J)(1J4H)
linsellesc.(6J)(6.Cf3xe5)
Tournoi n°21757
jlr(15J)(8...g5)
bastian75(5J)(8J1H)
Tournoi n°21757
bastian75(6J)(0J19H)
pionadame(12J)(5.OO)
Tournoi n°21757
linsellesc.(7J)(9...Ff8d6)
wenoketo(15J)(0J2H)
Tournoi n°21757
wenoketo(29J)(0J2H)
jlr(30J)(28.Ra2)
Tournoi n°21757
pionadame(11J)(0J16H)
wenoketo(13J)(7.a3)
Tournoi n°21757
jlr(22J)(12...b5)
linsellesc.(10J)(0J0H)
Tournoi n°21757
linsellesc.(8J)(6...Dd8d7)
pionadame(13J)(0J2H)