Parties en cours
Tournoi n°21565
wenoketo(30J)(29...Ta8e8)
jlr(29J)(0J8H)
Tournoi n°21565
jlr(29J)(0J11H)
panchoa(30J)(32.Cb6c4)
Tournoi n°21565
mandrak(30J)(36...Dc2a4)
jlr(29J)(0J22H)
Tournoi n°21565
mandrak(30J)(35.x)
wenoketo(30J)(7J8H)
Tournoi n°21565
lamagouill.(30J)(39...Rf6)
wenoketo(29J)(0J0H)
Tournoi n°21565
panchoa(30J)(38.x)
mandrak(30J)(8J16H)
Tournoi n°21565
lamagouill.(30J)(33.x)
panchoa(30J)(9J10H)
Tournoi n°21565
mandrak(30J)(37.x)
lamagouill.(30J)(10J20H)