Parties en cours
Tournoi n°19347
wenoketo(30J)(1J8H)
tiounet(30J)(26.x)
Tournoi n°19347
jlr(29J)(0J8H)
tiounet(30J)(24.Cb1c3)
Tournoi n°19347
sergesee(29J)(0J6H)
tiounet(30J)(38...Tc8c1)
Tournoi n°19347
katastrofi.(29J)(0J3H)
wenoketo(30J)(21.Cc4b2)
Tournoi n°19347
wenoketo(14J)(0J1H)
jlr(17J)(10.Fc1b2)
Tournoi n°19347
sergesee(29J)(0J3H)
wenoketo(30J)(20.Dd1c2)
Tournoi n°19347
katastrofi.(29J)(0J0H)
jlr(30J)(22...g4)
Tournoi n°19347
sergesee(29J)(0J6H)
katastrofi.(30J)(20...Fc8g4)
Tournoi n°19347
sergesee(21J)(0J1H)
jlr(23J)(14.g5)